Free Esperanto Course

Leciono Naux

Wow! That last lesson had a lot in it, so let's do something a little simpler.

Numbersunudutrikvarkvinses
Fractionsduonotrionokvaronokvinonosesono

1/3 = (unu) triono;
3/4 = tri kvaronoj;
7/16 = sep deksesonoj;
5/8 = kvin okonoj

Note the following: (contrast the expressions)

I look, and then I see.
Mi rigardas, kaj tiam mi vidas.

I listen, and then I hear.
Mi auxskultas, kaj tiam mi auxdas.

I think, then afterwards I have an opinion.
Mi pensas, kaj poste mi havas opinion.

[I think that... Mi opinias, ke...]

His father drank his lemonade. (Whose lemonade?)
Lia patro trinkis lian limonadon. (NOT the father's lemonade)
Lia patro trinkis sian limonadon. (YES, the father's lemonade)

sia (third person) refers to the subject of the sentence: (his own, her own, one's own, their own).

The box is blue, isn't it?
La skatolo estas blua, cxu ne?

The box isn't blue, is it?
La skatolo ne estas blua, cxu?

(Watch your answer! What would jes mean?)

Shades of meaning by using the suffixes -eg and -et:

bonegaexcellentvarmegahot
bonagoodvarmawarm
bonetafairvarmetalukewarm
malbonetapoormalvarmetacool
malbonabadmalvarmacold
malbonegaterriblemalvarmegafreezing

Verb prefixes and suffixes: ek-, -ad-, -igx-, and -ig-

ek La suno ekbrilis.
La birdoj ekkantis.
La ondoj ekdancis.
The sun began to shine.
The birds began to sing.
The waves began to dance.
The waves suddenly danced.
ad La suno briladis.
La birdoj kantadis.
La ondoj dancadis.
The sun kept on shining.
The sun shone and shone.
The birds kept on singing.
The birds sang and sang.
The waves kept on dancing.
The waves danced and danced.
igx La sablo sekigxis.
a aero varmigxis.
La homoj rugxigxis
The sand became (got) dry.
The sand dried up.
The air became (got) warm.
The air warmed up.
The people became (got) red.
The people reddened (blushed).
ig La suno sekigis la sablon.
La suno varmigis la aeron.
La suno rugxigis la homojn.
The sun made the sand dry.
The sun dried up the sand.
The sun made the air warm.
The sun warmed up the air.
The sun made the people red.
The sun reddened the people

Ekzercoj, Leciono Naux (parto unu)

Translate into Esperanto:

 1. He ate three-fourths of [de] the cake.
 2. I think that Esperanto is an easy language [lingvo].
 3. Her mother washed her dress [robo]. [The dress was the daughter's]
 4. Their mothers washed their (own) dresses.
 5. The evenings are cool, aren't they?

(Read in Esperanto)

Cxe la junulara klubo

La vivo cxe nia klubo estas tre interesa. Je la 7-a (sepa), diskludilo ekludas, kaj ludadas gxis la 8-a, kiam gxi silentigxas. Ni studadas inter la 8-a kaj la 9-a, kaj ankaux la instruisto paroladas al ni (=li faras paroladon). Je la 9-a, ni mangxetas kaj la diskoj eksonas denove, kaj la dancado dauxras gxis la 10-a kiam ni ekiras hejmen.

Esperanto interesas min. Mi interesigxis antaux du monatoj, kaj tiam mi aligxis al la klubo; mi ankaux interesigis mian fratinon, kaj varbis sxin.

Dum la unua horo, ni ludas tablotenison kaj bilardon. Mi plibonigxas je tabloteniso, sed malplibonigxas je bilardo.

Dum la dua horo, ni havas legadon, skribadon, kaj esperantan kantadon. Poste, du frauxlinoj varmigas la kafon, kaj kiam la kafo suficxe varmigxas, oni malfermas la bufedon. La kafo estas suficxe varma je la 9-a.

La novaj membroj rapide interesigxas pri la aliaj geknaboj cxe la klubo. Ili ofte ekrigardas unu la alian, kaj de tempo al tempo frauxlino ekploras se sxia amiko interesigxas pri alia frauxlino.

[disk-lud-il-o: record player; ludi: to play; studi: to study; monato: month; ankaux: also; paroli: to speak; parol-ad-i: to lecture; soni: to sound; denove: again; dauxri: to continue; iri: to go; aligxi: to join; varbi: to recruit; frauxlo: bachelor; fermi: to close; bufedo: buffet; ofte: often; plori: to cry; alia: another; tempo: time.]

Note: pli = more; plej = most; malpli = less; malplej = least.

So: pli bona: better; plej bona: best; malpli bona: worse; malplej bona: worst.

Ekzercoj, Leciono Naux (parto du)

Answer in English and Esperanto:

 1. Kiom da horoj la disko sonas?
 2. Kiam mi aligxis al la klubo?
 3. Kio okazas kiam la kafo estas suficxe varma?
 4. Kial frauxlino ekploras de tempo al tempo?

Time: "Kioma (how-many-eth) horo (hour) estas?" For hours, "Estas la unua, la dua, la tria, ktp ('etc.')." For hours plus minutes, "Estas la tria, dudek" or "Estas la tria kaj dudek (3:20)". Also used: "Estas la sepa kaj duono (7:30)" or "Estas la sepa kaj kvarono (7:15)."

Indirect Speech: (note the use of tense in Esperanto)

directHe said, "I came from New York."
Li diris, "Mi venis de Nov-Jorko."
indirectHe said (that) he came from New York.
Li diris, ke li venis de Nov-Jorko.
directHe said, "I'm waiting for my suitcase."
Li diris, "Mi atendas mian valizon."
indirectHe said (that) he was waiting for his suitcase.
Li diris, ke li atendas sian valizon.
directHe said, "I shall go to Paris."
Li diris, "Mi iros al Parizo."
indirectHe said (that) he was going to Paris.
Li diris, ke li iros al Parizo.

In indirect speech, always use the verb that would be used in the direct speech equivalent. This is sometimes called "the logical tense". Also note that you must always use "ke" (that) even if it is not used in the English sentence.

Ekzercoj, Leciono Naux (parto tri)

Translate into Esperanto:

 1. She said, "I write badly."
 2. She said that she wrote badly.
 3. They said, "We washed the cups."
 4. They said they had washed the cups.
 5. You said, "I will drink lemonade."
 6. You said you would drink lemonade.
 7. He said he was unhappy. [happy = felicxa]
 8. She said she would come.
 9. They said they had eaten the cake.
 10. They said, "We are going-to-eat the cake."
 11. They said they were going-to-eat the cake.

Don't forget to mail these exercises to your tutor, with subject: 'FEC ekz 9'.