Tässä merkityksessä ovat mahdollisia myös prepositiot dum, por ja al (Ventas po naŭ metroj dum/por/al sekundo) sekä adverbisointi (Ventas po naŭ metroj sekunde). Prepositiot por ja al ovat hieman teknisiä (kohti, ''per''). Sanotaan myös: Ĝi kostas po dek markoj por/al metro (Se maksaa kymmenen markkaa metri).