Äännä kovat konsonantit suomalaisittain. Englanti, saksa ja osittain ruotsikin aspiroivat kovat äänteet. Suomi, espanja, ranska ja esperanto eivät.

Suomen d-äänne toimii esperantossakin, mutta varsinaisesti esperanton d lausutaan hieman eri paikasta. Suomen d:ssä kieli on taempana kuin t-äänteessä. Esperanton d ääntyy samasta paikasta kuin t.