Suomenkieliselle tuottaa usein vaikeuksia lausua englanninkielen w-äännettä. Mutta koska esperanton ŭ esiintyy lähes pelkästään näissä kahdessa diftongissa ja , suomenkielinen välttyy ääntämisvaikeuksilta.