On myös mahdollista panna adjektiivi substantiivin perään espanjan kielen tavoin: Jen aŭto bona jne.