Luonnollisesti kyseessä on verbin indikatiivin preesensmuoto. Esperanton tapaluokista vain indikatiivilla on useampi kuin yksi aikamuoto.