Maannimi Suomi on esperantoksi joko Finnlando tai Suomujo. Näistä nimeä Finnlando käytetään selvästi enemmän, mutta muodolla Suomujo on oma kannattajakuntansa. Kyse ei ole niinkään siitä, että jotkut haluaisivat pakottaa esperantoon suomenkielisen maannimen, vaan pikemminkin siitä, että sanan Finnlando kaksois-n on ainutlaatuinen esperantossa, eivätkä esperanton lausuntasäännöt kerro, miten se pitäisi lausua. Kieliopillisemmin asia sanotaan niin, että finn- on esperanton ainoa sanavartalo, joka päättyy kaksinkertaiseen konsonanttiin. Koska esperanto muuten on niin täydellisen säännönmukainen, sana Finnlando kiusaa kovasti monia esperanton puhujia.

Itse asiassa nimen Suomujo rinnalla on variantti Suomio. Esperanton maannimissä on nimittäin usein kaksi mahdollisuutta - ja eri ihmiset valitsevat erilailla makunsa mukaan. Niinpä Ruotsi on joko Svedujo tai Svedio, Venäjä joko Rusujo tai Rusio ja niin edelleen. (Tämä kaksinaisuus vastaa suomenkielen variantteja omenia ja omenoita - molemmat muodot ovat hyväksyttyjä, ja sama puhuja saattaa kayttää välillä toista, välillä toista.)

Maannimistä kerrotaan lisää liitteessä.