1. Ääntäminen

Kiu vi estas? [29kB]

Mia nomo estas Tero. [20kB]

Mi ne havas multe da mono, nur unu markon. [29kB]

Prenu la libron de sur la felto. [20kB]

familio, ankaux, ankoraux, kelkaj, iel, io, mian, romantiko [98kB]

sama [16kB]

ekkoni, allasi, sennacia; scii, heroo, obeema, skuu [86kB]

nuanchava, laghidro, tujhaltinta, bashomo [61kB]

sasasasa sesesese sisisisi sosososo susususu
sxasxasxasxa sxesxesxesxe sxisxisxisxi sxosxosxosxo sxusxusxusxu
zazazaza zezezeze zizizizi zozozozo zuzuzuzu
jxajxajxajxa jxejxejxejxe jxijxijxijxi jxojxojxojxo jxujxujxujxu
cacacaca cececece cicicici cocococo cucucucu
cxacxacxacxa cxecxecxecxe cxicxicxicxi cxocxocxocxo cxucxucxucxu
gxagxagxagxa gxegxegxegxe gxigxigxigxi gxogxogxogxo gxugxugxugxu
sxangxu zonon, sxangxu zonon, sxangxu zonon, sxangxu zonon
jxusa krizo, jxusa krizo, jxusa krizo, jxusa krizo
sercxu sxercon, sercxu sxercon, sercxu sxercon, sercxu sxercon
logxu lace, logxu lace, logxu lace, logxu lace
[692kB]

Cxu vi jam scias? [20kB]

Sciura scienco estas facila. [29kB]

Min tre interesas cxi tiu nova lingvo. Oni promesis al mi, ke mi lernos paroli gxin pli facile ol ekzemple la francan lingvon. Kompreneble oni devas labori pri iu ajn lingvo, sed eble post kelkaj semajnoj mi jam povos komuniki esperante kun efektivaj alilandaj homoj. [193kB]

2. Substantiivit, adjektiivit ja artikkeli

Jen bona auxto. Jen bela botelo. Jen mola butero. Jen dika libro. Jen lauxta telefono. Jen longa vorto. Jen alta tablo. Jen komforta segxo. Jen sagxa homo. Jen vigla hundo. Jen laca kato. [201kB]

La auxto estas bona. La botelo estas bela. La butero estas mola. La libro estas dika. La telefono estas lauxta. La vorto estas longa. La tablo estas alta. La segxo estas komforta. La homo estas sagxa. La hundo estas vigla. La kato estas laca. [213kB]

3. Verbien preesens, imperfekti ja futuuri

La laca kato mangxas. La vigla hundo venas. Homo pensas. Marjo parolas. [70kB]

La laca kato mangxis. La vigla hundo venis. Homo pensis. Marjo parolis. [66kB]

La laca kato mangxos. La vigla hundo venos. Homo pensos. Marjo parolos. [61kB]

5. Monikko, nominatiivi ja akkusatiivi

mia laca kato, miaj lacaj katoj, la bona libro , la bonaj libroj; La libro estas mia. La libroj estas miaj. [106kB]

Mi mangxas panon. Sxi legis libron. Li parolos esperanton. [49kB]

Mi amas vin. Oni vidis min. Vigla hundo portis la lacan katon. La libron portis mi. [78kB]

Mi amas mian viglan hundon. Marjo amas sian viglan hundon. Marjo amas sxian viglan hundon [70kB]

Ni amas nin reciproke. Vi amas vin reciproke. Ili amas sin reciproke [61kB]

6. Lukusanat

Sxi havas du hundojn. Li havas unu lacan katon. Mi havas du viglajn. Vi havas nur unu. [70kB]

dudeksepa, nauxmilnauxcentnauxdeknauxa [49kB]

El viaj libroj mi legis nur la trian. La tria libro estis bona. [49kB]

7. Prepositiot

Li venis al mi. Mi iros al via auxto. [41kB]

Anstataux televidilo sxi acxetis librojn. [33kB]

Mi finos la projekton antaux somero. Antaux la pordo staras fremda viro. [49kB]

Marjo sidas apud Tero. Apud Nilo estas malnovaj urboj. [49kB]

La parencoj de Tero vizitos cxe li. [33kB]

Cxirkaux la arbo kreskas floroj. [25kB]

Mi atendis lin dum tri tagoj. Mi renkontis Teron dum la konferenco. [57kB]

Tero restis ekster la cxambro. [20kB]

El la cxambro venis stranga odoro [86kB]

Marjo logxas en Suomujo. [16kB]

Mi havos laboron gxis pasko. La buso iras gxis la urbo. [66kB]

Inter la domoj staras granda arbo. Inter ni estas trompinto. [53kB]

Sxi agis kontraux la prezidanto. Kontraux nia hejmo estas bela vendejo. [53kB]

Mi vizitis krom Rusujo en Estonujo. [25kB]

Marjo vojagxos kun mi al Tampereo. [29kB]

Laux Arto vi ricevis diplomon. Laux mia opinio sxi estas bona poeto. Ni biciklis laux la longa ponto. [86kB]

Marjo fumas malgraux miaj protestoj. [25kB]

Mi faris gxin per la manoj. Mi lumigis la cxambron per la lampo. Mi abonos la gazeton per Marjo. [25kB]

Mi konstruis apartan domon por la infanoj. Jen floroj por vi. Mi estas por la decido. [78kB]

Post la konferenco ni partoprenis en ekskurso. Dum horo la hundo kuris post mi. [66kB]

Cxe via hejmo gxi kuris preter mi. [25kB]

Ni diskutis pri la afero dum longa tempo. [29kB]

Pro la akcidento mi lamas. Dankon pro viaj afablaj vortoj. [45kB]

Marjo ludas sen notoj. [16kB]

La kato dormas sub la tablo. [20kB]

Super niaj kapoj kantas bela birdo. [25kB]

La hundo staras sur la tablo. [20kB]

Vento blovis tra la fenestro. La buso iros tra tri urboj. [45kB]

Trans la rivero estas alta arbo. [25kB]

La vigla hundo de sagxa homo. Li venis de la domo. Mi ricevis gxin de Tero. Sxi mortis de soifo. Mi suferas de febro. La libro legata de mi. [115kB]

En Suomujo estas kvin milionoj da logxantoj. La sxtata sxuldo estas ducent miliardoj da markoj. Lumjaro estas proksimume dek bilionoj da kilometroj. Mi trinkis tason da teo. Mi acxetis du litrojn da fragoj. [152kB]

Mi mangxis la fragojn po tri. En la fenestroj brulas po du kandeloj . Mi donis al Marjo kaj Tero po marko. Mi veturis po cent kilometroj en horo. Mi studas la anglan lingvon po kvar horoj en semajno. Sxi vendas fragojn po kilogramo. [180kB]

Ni mangxos je la sesa. Je la kvara fojo mi sukcesis. Mia frato estas je dudek centimetroj pli alta ol mi. Mi kredas je vi. [86kB]

Irlandanoj elektis sxin prezidanto. La knabino farigxis virino. Mi rigardas la batalon venkita Mi sxangxos gxin rugxa Gxi sxangxigxis verda. La vetero restas bela. [123kB]

Irlandanoj elektis sxin kiel prezidanton. Mi rigardas lin kiel bonan instruiston. Kiel esperantisto vi komprenas mian peton. [86kB]

Mi sxangxis la kaoson en ordon. La kaoso sxangxigxis al ordo [49kB]

10. Konjuktiot

Mi kaj amas kaj malamas lin. Ni havas kaj katon kaj hundon. Aux vi faros la ekzercojn, aux vi malsukcesos en la ekzameno. Mi edzinigxos aux al Tero aux al Arto. Mi edzinigxos nek al Tero nek al Arto. Mi nek amas nek malamas lin. [180kB]

11. Kysymyspartikkeli ''cxu'' ja taulukkosanat

Cxu vi scias? Cxu iu legis la libron? [37kB]

Li ja mangxas ion ajn. Bonan laboranton oni ne trovas ie ajn. Kion ajn mi volas, mi ricevos tion. Al kiu ajn virino vi edzigxos, mi sxin akceptos. [119kB]

Sxi tute ne placxas al mi. Nu, tute nenio ja placxas al vi. [41kB]

12. Vertailumuodot

Mi legas pli malrapide ol vi. Mi skribas pli bone ol mi parolas. Mi estas pli alta ol vi. [70kB]

Ju pli vi studas, des pli vi lernas. Ju pli malgranda besto estas, des pli forta gxi estas relative. Ju pli forte mi frapas lin, des pli forte li refrapas min. Des pli bone!. Vi iom post iom plisagxigxas, ju pli maljuna vi farigxos. [160kB]

14. Infinitiivi ja apuverbit

Li ne lasas min paroli. Li malpermesas al mi paroli. Sxi helpas al mi studi. Vi devigis min veni. [74kB]

Mi venis cxi tien por mangxi. Mi iros viziti sxin. [33kB]

Esperanton estas facile paroli. Estis neeble scii. [37kB]

15. Pää- ja sivulauseet

La knabo [53kB]

Neniu scias, kie sxi estas. Mi dubas, cxu sxi revenos. [37kB]

Cxu sxi estas en la laborejo cxu hejme, restas fakto, ke sxi mensogis. Cxu sxi mensogis aux ne, tio tute ne gravas. [74kB]

Min cxagrenas, ke vi ne telefonis al mi. Mi diras, ke vi estas malsagxa. Malgraux ke vi parolas multe, vi apenaux diras ion. Mi ne povas kanti pro ke neniu min instruis. [111kB]

Li estas pli alta, ol mi memoris. Kvankam mi dormis longe, mi estas lacega. Se sxi ne revenos, ni ne povos eliri Kiam sxi revenos, ni eliros. Ni faros, kiel sxi diras. [127kB]

16. Volitiivi ja konditionaali

Iru! Ne venu! Restu tie! Silentu! Ni iru! Sxi zorgu pri siaj proprajxoj. Ili ne redonu gxin al vi. [98kB]

Mi petas, ke vi silentu. Mi deziras, ke ni jam eliru. Mi volas, ke vi vekigxu. Mi tion faris, por ke vi estu felicxa. [86kB]

Se mi povus decidi, vi igxus mia edzo. Mi ne kompatus sxin, ecx se sxi ne sukcesus. [61kB]

Mi jam nepre iru. Baldaux li nepre estos cxi tie. Mi deziras iom da akvo. Mi auxdacas diri, ke sxi estas pli bona kuracisto ol mi. Mi ja kredas, ke li baldaux venos. [119kB]

17. Partisiipit ja verbien liittomuodot

La libron skribis fama verkisto. La auxton kondukas mi. Mi ricevis leteron, kiun skribis Tero. Oni auxskultis lin. [82kB]

Li eliris el la cxambro malbenante sian naskigxon. Ricevinte la leteron sxi eksilentis. [61kB]