Tässä merkityksessä ovat mahdollisia myös prepositiot dum, por ja al (Ventas po naux metroj dum/por/al sekundo) sekä adverbisointi (Ventas po naux metroj sekunde). Prepositiot por ja al ovat hieman teknisiä (kohti, ''per''). Sanotaan myös: Gxi kostas po dek markoj por/al metro (Se maksaa kymmenen markkaa metri).