koodaamaton versio. Sisällysluettelo.

Liite

Prepositiotaulukko

Alla on kerättynä joukko suomen postpositioita, sijapäätteitä ja muita adverbiaali-ilmauksia sekä näiden käännökset esperantoksi. Koko taulukkoa ei tietenkään ole syytä opetella ulkoa. Voit käyttää sitä lähteenä myöhemmin, kun et ole varma, mitä prepositiota sinun pitää käyttäa. Huomaa myös, että esperantossa ei ole ''prepositionkäyttöstandardia''; eri ihmiset voivat käyttää prepositioita hieman eri tavoin.
-aan (illatiivi) autoon en la auxton
vuoteen dum jaro, post antaux jaro, antaux post jaro
puhumiseen (~ta varten) por parolado
-in (instruktiivi) käsin per la manoj
-ksi (translatiivi) vanhaksi (kasvaa, muuttua) maljuna
naiseksi (kasvaa, muuttua) kiel virino, al virino, en virinon
vuodeksi (~n ajaksi) por jaro
-lla (adessiivi) pöydällä (~n päällä) sur la tablo
talvella en vintro
päivällä dum tago
järvellä sur la lago
veneellä (~n luona) cxe la boato
veneellä (~ttä käyttäen) per boato
-lle (allatiivi) pöydälle (~n päälle) sur la tablon
miehille (~iä varten) por viroj
järvelle sur la lagon
veneelle (~n luokse) al la boato
-lta (ablatiivi) pöydältä (~n päältä) de sur la tablo
järveltä de sur la lago, de la lago
veneeltä de la boato
-n (genetiivi) naisen de la virino
naisten (~ille tarkoitettu) por virinoj
-na (essiivi) vanhana maljuna
naisena kiel virino, virino
vuonna en la jaro
sinä päivänä en tiu tago
-neen (komitatiivi) miehineen kun sia edzo
-ssa (inessiivi) autossa en la auxto
paikassa en la loko
vuodessa (~n aikana) en jaro, dum jaro
-sta (elatiivi) autosta el la auxto
paikasta el la loko
asiasta (puhua) pri la afero
vuodesta (lähtien) (ek)de la jaro, jam de la jaro
-ta (partitiivi) vettä akvo, akvon, da akvo
-tta (abessiivi) autotta sen auxto
aikaan en la tempo de, cxe
aikana dum
ajaksi por, por la tempo de
ajan viikon ajan dum semajno
ali sub
alla sub
alle sub -n
alta de sub
asemesta anstataux
asti siihen asti gxis tiam
siitä asti de tiam
edessä antaux
edestä de antaux
ennen antaux
eteen antaux -n
halki tra
hetkellä syntymän hetkellä je la naskigxo
huolimatta malgraux
ilman sen
jälkeen post
kanssa kun
kohti al, ale al
kuluttua viikon kuluttua post semajno
lisäksi krom
luokse al
luona cxe
luota de
lähelle proksimen de
lähellä proksime de
läheltä de proksime de
lähtien ekde, de, jam de
läpi tra
mennessä ne post
mukaan kirjan mukaan laux la libro
mukaasi kun vi
mukana kun
myöten laux
ohi preter
paitsi paitsi rakkautta (ilman ~tta) sen amo
sitä paitsi (sen lisäksi) krom tio
perässä post
perästä de post
perään post -n
pitäen de, ekde, jam de, de post
poikki tra
puolella por
puolesta por, anstataux
päälle pöydän päälle sur la tablon
pään päälle super la kapon
päällä pöydän päälla sur la tablo
pään päällä super la kapo
päältä pöydän päältä de sur la tablo
pään päältä de super la kapo
päässä je la distanco de
päästä viikon päästä post semajno
riippumatta nedepende de
saakka siihen saakka gxis tiam
siitä saakka de tiam
sijaan anstataux
sisälle en -n
sisällä en, ene en
sisältä el
sisään -aan en -n
sitten vuosi sitten antaux jaro
sitten maanantain de lundo, ekde lundo
suhteen je, rilate al
taakse malantaux -n
takaa de malantaux
takana malantaux
takia pro
toisella puolella tien toisella puolella trans la vojo
paperin toisella puolella sur la alia flanko de la papero
toiselle puolelle tien toiselle puolelle trans la vojon
paperin toiselle puolelle sur la alian flankon de la papero
turvin sxirmate de
ulkopuolella ekster
ulkopuolelle ester -n
ulkopuolelta de ekster
ulos -sta ekster -n
vailla sen
vaille sen
varrella apud
vastaan kontraux
vastapäätä kontraux, kontraux -n
vastoin kontraux
verran viikon verran dum semajno
metrin verran je metro, metron
viereen apud -n
vieressä apud
vierestä de apud
yli kadun yli (~n toiselle puolelle) trans la straton
talon yli super la domo
yläpuolella super
yläpuolelle super -n
yläpuolelta de super
ympäri cxirkaux
ympärille cxirkaux -n
ympärillä cxirkaux
ympäriltä de cxirkaux
ääreen al, apud -n
ääressä cxe, apud
äärestä de, de apud