Huomasit ehkä, että esperantosta puuttuu yksi ässä, dz. Totta. Kuitenkin kirjainyhdistelmä dz on olemassa. Se kirjoitetaan ja lausutaan kahtena äänteenä. Se esiintyy esimerkiksi sanassa edzino (vaimo). Vertaa sitä sanaan regxino (kuningatar), jonka gx lausutaan yhtenä äänteenä.