Suomenkieliselle tuottaa usein vaikeuksia lausua englanninkielen w-äännettä. Mutta koska esperanton ux esiintyy lähes pelkästään näissä kahdessa diftongissa aux ja eux, suomenkielinen välttyy ääntämisvaikeuksilta.