Imperfektillä ilmaistaan usein myös suomen perfekti ja pluskvamperfekti. Siten edelliset lauseet voi tilanteen mukaan suomentaa myös näin: Se väsynyt kissa on syönyt. Se vilkas koira oli tullut. Eräs ihminen on ajatellut. Marjo oli puhunut.