X-koodattu versio.

Esperantokurssi

Sisällysluettelo

Johdanto
Esperanton erikoismerkit
1. Ääntäminen
2. Substantiivit, adjektiivit ja artikkeli
3. Verbien preesens, imperfekti ja futuuri
4. Persoonapronominit ja nimet
5. Monikko, nominatiivi ja akkusatiivi
6. Lukusanat
7. Prepositiot
8. Etu- ja jälkiliitteet
9. Adverbit ja sanaluokan vaihto
10. Konjunktiot
11. Kysymyspartikkeli ''ĉu'' ja taulukkosanat
12. Vertailumuodot
13. Yhdyssanat
14. Infinitiivi ja apuverbit
15. Pää- ja sivulauseet
16. Volitiivi ja konditionaali
17. Partisiipit ja passiivi
Loppusanat
Liite: Prepositiotaulukko
Liite: Ajan ilmaukset
Liite: Maannimet ja kansallisuudet
Liite: Interjektiot ja tervehdykset
Tekstiliite: Estonio
Tekstiliite: Pri la neceso paroli esperanton
Tekstiliite: Nur pri mi mi atestas