x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Kolmastoista oppitunti

Yhdyssanat

Suomi ja esperanto muistuttavat toisiaan siinä, miten ne muodostavat yhdyssanoja. Esperantossa on kaksi tapaa tehdä yhdyssanoja:

 1. Kaksi sanaa pannaan peräkkäin. Yhdyssanan alkuosa määrittelee jotenkin jälkiosaa. Esimerkkejä:

  nazo (nenä) + truo (reikä) = naztruo (nenäreikä, sierain)
  velo (purje) + ŝipo (laiva) = velŝipo (purjelaiva)
  enspezoj (tulot) + imposto (vero) = enspezimposto (tulovero)
  sapo (saippua) + vendisto (kauppias) = sapvendisto (saippuakauppias)

  Huomaa, että yhdyssanan alkuosan sanaluokkatunnus jätetään pois, paitsi jos ääntäminen tulee hankalaksi. Esimerkiksi:

  lingvo (kieli) + lernejo (koulu) = lingvolernejo (kielikoulu)

  Toisin kuin suomessa, esperantossa tehdään tähän tapaan myös yhdysverbejä, varsinkin prepositioiden ja adverbien avulla:

  el (ulos, pois) + venas (tulee) = elvenas (tulee ulos)
  al (luokse) + venas (tulee) = alvenas (saapuu)
  el (ulos, pois) + iras (menee) = eliras (lähteä)
  en (sisällä, sisään) + iras (menee) = eniras (menee sisään)
  for (pois) + kuras (juoksee) = forkuras (juoksee pois)
  en (sisällä, sisään) + havas (omaa) = enhavas (sisältää)
  antaŭ (edessä, eteen) + metas (panee) = antaŭmetas (panee jonkun eteen)
  sur (päällä, päälle) + strekas (vetää viiva) = surstrekas (vetää yli)®

  scias (tietää) + volas (haluaa) = scivolas (on utelias)
  diras (sanoo) + volas (haluaa) = dirvolas (tarkoittaa)

 2. Toisella yhdyssananmuodostuskeinolla muodostetaan etupäässä adjektiiveja. Suomessa tätä tyyppiä vastaa -inen-johdos:

  kvin jaroj (viisi vuotta); kvinjara (viisivuotinen)
  bona gusto (hyvä maku); bongusta (hyvänmakuinen)
  mem stari (seistä itse); memstara (itsenäinen)
  laŭ regulo (säännön mukaan); laŭregula (säännönmukainen)
  sen kosto (ilman maksua); senkosta (ilmainen)
  bona ŝanco (hyvä onni); bonŝanca (hyväonninen, onnekas)
  alia lando (muu maa); alilanda (muunmaalainen)
  dudek tri (kaksikymmentäkolme); dudektria (kahdeskymmeneskolmas)
  multaj vortoj (monta sanaa); multvorta (monisanainen)

  Toisin sanoen monisanainen ilmaus kootaan yksinkertaisesti osasanojen vartaloista ja loppuun lisätään adjektiivin tunnus -a. Tässä on kolmisanainen esimerkki:

  iom post iom (vähitellen); iompostioma (vähittäinen)

  Ja jälleen yhdyssanan osien sanaluokkatunnukset poistuvat, ellei lausunta tule vaikeaksi. Seuraavassa sanassa sanaluokkatunnus säilyy:

  la angla lingvo (englannin kieli); anglalingva (englanninkielinen) Koskaan ei kuitenkaan säilytetä artikkelia tai osasanojen monikko- tai akkusatiivipäätettä.

Suomenkielessä käytetään ongelmitta pitkiäkin yhdyssanoja. Esperantossakin se on mahdollista, mutta esperanto sallii pitkien yhdyssanojen pilkkomisen näppärällä tavalla, adjektivisoinnilla. Esimerkiksi sana ulkoasiainministeri voidaan sanoa joko:

ekstero + afero + ministro = eksteraferministro

tai:

eksterafera ministro.

Monesti käytetään myös prepositioita täsmentämään ilmausta: ministro por eksteraj aferoj.

Neljästoista oppitunti.