x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Liite

Ajan ilmaukset

Esperanton ajan ilmaukset on kerätty tähän lukuun erikseen, koska niitä ei voi suoraan johtaa suomesta eikä pelkällä päättelyllä. Tämä esitys ei ole myöskään ainoa vaihtoehto; viime kädessä kysymys on perinteistä ja makuasioista, jotka molemmat vaihtelevat.

Prepositio en
Prepositio en kertoo tapahtuman ajankohdan: Mi vizitos vin en somero (Käyn katsomassa sinua kesällä). En tiu nokto mi ekamis ŝin (Sinä yönä rakastuin häneen). Ĉu vi naskiĝis en la jardeko 1960? (Synnyitkö 60-luvulla?). Mi vizitis ĉe ŝi en dimanĉo (Kävin heillä sunnuntaina). Tie estas pli varme en januaro ol en julio (Siellä on lämpimämpi tammikuussa kuin heinäkuussa). Suomujo nedependiĝis en 1917 (Suomi itsenäistyi vuonna 1917).

Prepositiota en käytetään myös ilmaisemaan kulunutta tai tarvittavaa aikaa: Mi finos la taskon en kelkaj minutoj (Saan tehtävän päätökseen muutamassa minuutissa). Mi povas trinki du bierojn en minuto (Pystyn juomaan kaksi olutta minuutissa). Ventas po naŭ metroj en sekundo (Tuulee yhdeksän metriä sekunnissa).®

Prepositio dum
Prepositio dum tarkoittaa aikana: Mi ekdormis dum lia longa parolo (Nukahdin hänen pitkän puheensa aikana). Tenu la genuojn fleksitaj dum la malleviĝo (Pidä polvia notkollaan laskun aikana). Mi tute ne dormis dum la tuta semajnfino (En nukkunut lainkaan koko viikonlopun aikana). Dum tiu sola nokto mi vidis tri stelfalojn (Sinä yhtenä yönä näin kolme tähdenlentoa). Tiam estis mallume eĉ dum tago (Silloin oli pimeää jopa päivällä).

Se tarkoittaa myös ajan: Mi ripozu dum kelkaj minutoj (Minäpä lepään pari minuuttia). Pluvis dum la tuta somero (Satoi koko keŝan). Bonvolu resti ĉi tie dum momento (Voitko jäädä tänne hetkeksi aikaa).

Huomaa, että sana dum on sekä prepositio että konjunktio. Konjunktiona se merkitsee sillä aikaa kun. Sitä käytetään myös merkityksessä kun taas: Dum al Tero plaĉas danci vendrede, Marjo preferas resti hejme (Terosta on kiva tanssia perjantaisin, kun taas Marjo mieluummin pysyy kotona).

Prepositio je
Yleisprepositiota je käytetään aikailmauksissa tarkoittamaan hetkenä. Sillä ilmaistaan varsinkin kellonaikoja: Ni venos je la dua [horo] (Tulemme kahdelta). Je lia morto la ĉielo nigriĝis (Hänen kuolemansa hetkenä taivas musteni). Mi vidis ŝian nomon en la papero, kaj je la sama momento ŝi jam staris antaŭ mi! (Näin hänen nimensä paperissa, ja siinä samassa hän jo seisoi edessäni!).

Prepositio ĉe
Prepositiota ĉe käytetään aikailmauksissa merkityksessä aikaan: Ĉi ĉio okazis ĉe sunmalleviĝo Tämä kaikki tapahtui auringonlaskun aikaan.

Luonnollisesti ilmaus en la tempo de käy aivan yhtä hyvin.

Prepositio por
Prepositiota por voidaan käyttää ilmaisemaan ajaksi: Bonvolu venu ĉi tien por unu momento (Tulisitko tänne hetkeksi). Jes, sed nur por du minutoj (Tulen, mutta vain kahdeksi minuutiksi). Jes, sed nur por la tempo de via parolo (Tulen, mutta vain puheesi ajaksi).

Prepositio de
Prepositio de tarkoittaa - muun muassa - lähtien: Mi loĝas ĉi tie de la jardeko 1970 (Olen asunut täällä 70-luvulta lähtien) De tiam mi ne vidas lin (En ole nähnyt häntä sen koommin) De nun vi aŭskultu min Tästä lähtien sinun pitää kuunnella minua.

Koska prepositiolla de on monta merkitystä, usein aikailmausta selvennetään lisäsanalla: Mi loĝas ĉi tie jam de la jardeko 1970. Mi loĝas ĉi tie ekde la jardeko 1970.

Prepositio ĝis
Prepositio ĝis tarkoittaa [johonkin] saakka: Mi loĝis ĉi tie ĝis la fino de la jardeko 1970 (Asuin täällä 70-luvun loppuun asti). Studu jenan libron ĝis lundo (Tutustu tähän kirjaan maanantaihin saakka).

Huomaa, että sana ĝis on sekä prepositio että konjunktio. Konjunktiona se merkitsee kunnes.

Prepositiot antaŭ ja post
Prepositio antaŭ tarkoittaa ennen, prepositio post tarkoittaa jälkeen: Venu hejmen antaŭ la deka (Tule kotiin ennen kymmentä). Mi revenos post la prelego (Tulen takaisin luennon jälkeen).

Prepositiot antaŭ ja post tarkoittavat myös sitten ja päästä: Li alvenis jam antaŭ kvin tagoj (Hän saapui jo viisi päivää sitten). Ni manĝos post kelkaj minutoj (Syömme muutaman minuutin päästä).

Prepositiota neantaŭ voi käyttää merkityksessä aikaisintaan, ja ilmausta nepost merkityksessä viimeistään, mennessä: Revenu neantaŭ morgaŭ (Tule takaisin aikaisintaan huomenna). Finu la taskon nepost morgaŭ (Suorita tehtävä loppuun huomiseen mennessä).

Prepositioita antaŭ ja post vastaavat konjunktiot antaŭ ol (ennen kuin) ja post kiam (sen jälkeen kun): Venu, antaŭ ol la manĝaĵo malvarmiĝos (Tule ennen kuin ruoka jäähtyy). Tero estas tre malĝoja post kiam ŝi eliris (Tero on ollut kovin surullinen sen jälkeen, kun hän lähti).

Adverbit
Adverbeilla voidaan korvata monenlaisia aikailmauksia:

longe pitkään, kauan
nelonge jonkin aikaa (post nelonge ennen pitkää)
mallonge lyhyen aikaa
momente hetken, hetkeksi
tage päivällä, päivittäin, päivisin
somere kesällä, kesäisin
lunde maanantaina, maanantaisin
februare helmikuussa, joka helmikuu

Koska adverbit ovat niin monimerkityksisiä, niitä voi selventää lisäsanalla: ĉiutage (päivisin), dumtage (päivällä), ĉisomere (tänä kesänä), sekvontlunde (ensi maanantaina) - tai käyttämällä reilusti prepositioilmausta: dum momento, por momento; dum tago, en ĉiu tago; en somero, en ĉiu somero; en la sekvonta lundo.

Akkusatiivi
Esperanton kieliopin mukaan je-preposition voi aina korvata akkusatiivilla. Käytännössä esperantistit ovat ottaneet tavaksi korvata muitakin prepositioilmauksia akkusatiivilla (todennäköisesti sen takia, että adverbimuoto on niin monimerkityksinen). Minusta prepositioilmaukset ovat selkeämpiä. On turha ladata akkusatiiville liikaa merkityksiä; jo nyt se tarkoittaa verbin suoraa objektia, liikkeen suuntaa ja korvattua je-prepositiota.

Esimerkkejä

Mi dormis horon = Mi dormis dum horo (Nukuin tunnin). Mi revenos ĵaŭdon = Mi revenos en ĵaŭdo (Palaan torstaina). Oni komencos vidigi la kinon la duan de la sepa = Oni komencos vidigi la kinon en la dua de la sepa (Elokuva tulee teattereihin 2.7.).

Viime, tämä, ensi
Tässä on joukko suhteellisia ajanilmauksia:

venonta, sekvonta, estonta, posta seuraava, ensi
aktuala, ĉi tiu, estanta, nuna tämä, tämänhetkinen, nykyinen
pasinta, estinta, antaŭa, lasta edellinen, viime

estonte tulevaisuudessa
nune, nuntempe nykyään
pasinte, estinte menneisyydessä

postmorgaŭ ylihuomenna
morgaŭ huomenna
hodiaŭ tänään
hieraŭ eilen
antaŭhieraŭ toissapäivänä

en la posta jaro, venontjare ensi vuonna
en ĉi tiu monato, en la estanta monato tässä kuussa
en la pasinta jarcento viime vuosisadalla

Kellonajat
Tässä esperanton kellonajan ilmaukset. Huomaa, että tarjolla on vaihtoehtoja:

Estas la dua horo. Kello on kaksi.
Estas la dua. Kello on kaksi.
Estas la dua posttagmeze (ptm). Kello on kaksi iltapäivällä.
Estas la deka antaŭtagmeze (atm). Kello on kymmenen aamupäivällä.
Estas la 14-a. Kello on kaksi iltapäivällä.
Estas dek minutoj antaŭ la dua. Kello on kymmentä vaille kaksi.
Estas dek antaŭ la dua. Kello on kymmentä vaille kaksi.
Estas la 13-a kaj 50. Kello on kymmentä vaille kaksi.
Estas duono post la dua. Kello on puoli kolme.
Estas duono antaŭ la tria. Kello on puoli kolme.
Estas la dua kaj duono. Kello on puoli kolme.
Estas la 2-a kaj 30. Kello on puoli kolme.
Estas 30 post la 14-a. Kello on puoli kolme.
Mi venos je la 21-a. Tulen yhdeksältä.
Mi venos nepost la 14-a. Tulen kahteen mennessä.

Päivän- ja kuukaudennimet
Viikonpäivät: lundo (maanantai), mardo (tiistai), merkredo (keskiviikko), ĵaŭdo (torstai), vendredo (perjantai), sabato (lauantai), dimanĉo (sunnuntai).

Kuukaudet: januaro (tammikuu), februaro (helmikuu), marto (maaliskuu), aprilo (huhtikuu), majo (toukokuu), junio (kesäkuu), julio (heinäkuu), aŭgusto (elokuu), septembro (syyskuu), oktobro (lokakuu), novembro (marraskuu), decembro (joulukuu).

Juhlapäivät: kristnask(iĝ)o, julo (joulu), johanfesto, somermezo (juhannus), pasko (pääsiäinen), vappu (majtago), aprillipäivä (apriltago), syntymäpäivä (naskiĝotago), nimipäivä (nomtago), vuosipäivä (datreveno).

Päivän- ja kuukaudennimet käsitetään lähes erisnimiksi. Kuten suomessa, niiden ymmärretään yleensä tarkoittavan läheisintä ajankohtaa, eikä artikkelia tarvita: en lundo (maanantaina), en aprilo (huhtikuussa), en pasko (pääsiäisenä). Artikkeli tarvitaan kuitenkin esimerkiksi, jos sanaa edeltää lisämääre: en la sekvonta lundo (seuraavana maanantaina, ensi maanantaina), en la pasinta aprilo (edellisessä huhtikuussa, viime huhtikuussa).

Vuodet, vuosikymmenet ja vuosisadat
On monia tapoja puhua vuosikymmenistä ja sadoista, mutta selkein lienee tämä: en la jardeko 1970 (70-luvulla), en la jardeko 70 (70-luvulla), en la jarcento 1900 (1900-luvulla), en la jarmilo 1000 (toisella vuosituhannella). Myös näitä ilmauksia kuulee usein: en la 70-aj jaroj (70-luvulla), en la 20-a jarcento (1900-luvulla).

Kristilliskeskeisesti voidaan sanoa: antaŭ Kristo, aK (ennen Kristusta, eKr), post Kristo, pK (jälkeen Kristuksen, jKr).