x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Kahdestoista oppitunti

Vertailumuodot

Adjektiivien ja adverbien vertailumuodot muodostetaan poikkeuksetta pikkusanoilla pli (komparatiivi) ja plej (superlatiivi):

bona, pli bona, plej bona hyvä, parempi, paras
malbona, pli malbona, plej malbona huono, huonompi, huonoin
frue, pli frue, plej frue aikaisin, aiemmin, aikaisimmin
baldaŭ, pli baldaŭ, plej baldaŭ pian, pikemmin, pikimmin

Sanoilla pli ja plej on myös vastakohdat malpli ja malplej:

malpli bona ei niin hyvä, vähemmän hyvä
malplej malbona vähiten huono, vähiten paha
malpli frue ei niin aikaisin

Komparatiiviin liittyy usein konjunktio ol:

Mi legas pli malrapide ol vi. Luen hitaammin kuin sinä.
Mi skribas pli bone ol mi parolas. Kirjoitan paremmin kuin puhun.
Mi estas pli alta ol vi. Olen pitempi kuin sinä.[äänite]

Konjunktiot ju ja des vaativat komparatiivin:

Ju pli vi studas, des pli vi lernas (Mitä enemmän opiskelet, sitä enemmän opit). Ju pli malgranda besto estas, des pli forta ĝi estas relative (Mitä pienempi eläin on, sitä vahvempi se on suhteellisesti). Ju pli forte mi frapas lin, des pli forte li refrapas min (Mitä kovemmin minä lyön häntä, sitä voimakkaammin hän lyö minua takaisin). Des pli bone! (Aina parempi!). Vi iom post iom plisaĝiĝas, ju pli maljuna vi fariĝos (Tulet vähitellen viisaammaksi, sitä mukaa kun sinä vanhenet).[äänite]

Superlatiivi järjestyy yleensä prepositiolla el:

Li estas la plej alta el ni. Hän on meistä pisin.

Mutta usein joku paikallisprepositio on paikallaan:

Li estas la plej alta homo en la tuta mondo. Hän on maailman pisin ihminen.

Suomen sanonta mahdollisimman hyvä voidaan kääntää seuraavilla tavoilla: kiel eble plej bona (sikäli kuin mahdollista paras), laŭeble plej bona (mahdollisuuksien mukaan paras), tiel bona kiel eble (niin hyvä kuin mahdollista).

Kolmastoista oppitunti.