x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Kuudes oppitunti

Lukusanat

Esperanton perusnumeraalit ovat:
0 nul 10 dek 20 dudek 100 cent
1 unu 11 dek unu 21 dudek unu 1000 mil
2 du 12 dek du
3 tri 13 dek tri 30 tridek 9999 naŭmil naŭcent naŭdek naŭ
4 kvar 14 dek kvar 40 kvardek
5 kvin 15 dek kvin 50 kvindek
6 ses 16 dek ses 60 sesdek
7 sep 17 dek sep 70 sepdek
8 ok 18 dek ok 80 okdek
9 naŭ 19 dek naŭ 90 naŭdek

Toisin kuin suomessa esperanton perusluvut eivät taivu. Siten sanotaan:

Ŝi havas du hundojn. Hänellä on kaksi koiraa.
Li havas unu lacan katon. Hänellä on yksi väsynyt kissa.
Mi havas du viglajn. Minulla on kaksi vilkasta.
Vi havas nur unu. Sinulla on vain yksi. [äänite]

Järjestysluvut muodostetaan adjektiivipäätteellä -a:

dudeksepa kahdeskymmenesseitsemäs (lyhennetään 27-a)
naŭmilnaŭcentnaŭdeknaŭa 9999. (lyhennetään 9999-a) [äänite]

Huomaa, että perusluvut kirjoitetaan osissa, jotta sananpainot pysyvät oikeilla kohdilla. Järjestysluvut kirjoitetaan kokonaan yhteen. Koska esperanton järjestysluvut ovat adjektiiveja, ne taipuvat normaalisti:

El viaj libroj mi legis nur la trian. Sinun kirjoistasi luin vain kolmannen.
La tria libro estis bona. Kolmas kirja oli hyvä. [äänite]

Melkein aina järjestyslukua edeltää artikkeli la.

Seitsemäs oppitunti.