koodaamaton versio. Sisällysluettelo.

Kolmas oppitunti

Verbien preesens, imperfekti ja futuuri

Tässä muutamia verbejä:

estas on, mangxas syö, trinkas juo, venas tulee, iras menee, pensas ajattelee, dormas nukkuu, kantas laulaa, vojagxas matkustaa, legas lukee, skribas kirjoittaa, parolas puhuu

Kuten näkyy, esperantossa verbin preesensmuoto muodostetaan aina päätteellä -as.® Tässä on esimerkkilauseita:

La laca kato mangxas. Se väsynyt kissa syö.
La vigla hundo venas. Se vilkas koira tulee.
Homo pensas. Eräs ihminen ajattelee.
Marjo parolas. Marjo puhuu. [äänite]

Verbin preesens kuvaa nykyaikaa. Menneen ajan muoto, imperfekti, muodostetaan päätteellä -is:

La laca kato mangxis. Se väsynyt kissa söi.
La vigla hundo venis. Se vilkas koira tuli.
Homo pensis. Eräs ihminen ajatteli.
Marjo parolis. Marjo puhui. [äänite]®

Futuurimuodolla ilmaistaan tulevia tapahtumia. Suomessa ei ole futuuria, vaan sen sijaan käytetään preesensiä. Esperanton futuurin pääte on -os:

La laca kato mangxos. Se väsynyt kissa syö [kohta].
La vigla hundo venos. Se vilkas koira tulee [ennen pitkää].
Homo pensos. Eräs ihminen [vielä joskus] ajattelee.
Marjo parolos. Marjo puhuu [jonkun ajan päästä]. [äänite]

Tässä kohdassa suomenkielinen tekee helposti virheen, koska sama suomen verbimuoto ilmaisee kaksi asiaa. Ajan mittaan futuurin käytön kuitenkin oppii.

Neljäs oppitunti.