x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Kolmas oppitunti

Verbien preesens, imperfekti ja futuuri

Tässä muutamia verbejä:

estas on, manĝas syö, trinkas juo, venas tulee, iras menee, pensas ajattelee, dormas nukkuu, kantas laulaa, vojaĝas matkustaa, legas lukee, skribas kirjoittaa, parolas puhuu

Kuten näkyy, esperantossa verbin preesensmuoto muodostetaan aina päätteellä -as.® Tässä on esimerkkilauseita:

La laca kato manĝas. Se väsynyt kissa syö.
La vigla hundo venas. Se vilkas koira tulee.
Homo pensas. Eräs ihminen ajattelee.
Marjo parolas. Marjo puhuu. [äänite]

Verbin preesens kuvaa nykyaikaa. Menneen ajan muoto, imperfekti, muodostetaan päätteellä -is:

La laca kato manĝis. Se väsynyt kissa söi.
La vigla hundo venis. Se vilkas koira tuli.
Homo pensis. Eräs ihminen ajatteli.
Marjo parolis. Marjo puhui. [äänite]®

Futuurimuodolla ilmaistaan tulevia tapahtumia. Suomessa ei ole futuuria, vaan sen sijaan käytetään preesensiä. Esperanton futuurin pääte on -os:

La laca kato manĝos. Se väsynyt kissa syö [kohta].
La vigla hundo venos. Se vilkas koira tulee [ennen pitkää].
Homo pensos. Eräs ihminen [vielä joskus] ajattelee.
Marjo parolos. Marjo puhuu [jonkun ajan päästä]. [äänite]

Tässä kohdassa suomenkielinen tekee helposti virheen, koska sama suomen verbimuoto ilmaisee kaksi asiaa. Ajan mittaan futuurin käytön kuitenkin oppii.

Neljäs oppitunti.