koodaamaton versio. Sisällysluettelo.

Kymmenes oppitunti

Konjunktiot

Konjunktiot ovat pikkusanoja, jotka liittävät lauseita toisiinsa. Tässä on esperanton konjunktiot:

kaj (ja), nek (eikä myöskään), sed (mutta; vaan), cxar (sillä, nimittäin, koska), ecx se (vaikka, siinäkin tapauksessa että), kiel (kuin, kuten), ol (kuin), kvazaux (ikään kuin), kiom (sikäli kuin), kvankam (vaikka, siitä huolimatta että), se (jos), kiam (kun), dum (sillä aikaa kun), gxis (kunnes), antaux ol (ennen kuin), post kiam (sen jälkeen kun), ke (että), por ke (jotta), ju (mitä [enemmän]), des (sitä [enemmän]).

Sekä kiel että ol suomennetaan kuin. Edellistä käytetään rinnastuksessa, jälkimmäistä vertailussa:®

sama kiel sama kuin.
same kiel samoin kuin.
simila kiel samanlainen kuin.
egale granda kiel yhtä suuri kuin.
alia ol eri/muu/toinen kuin.
malsama ol eri/muu/toinen kuin.
malsimila ol erilainen kuin.
pli ol enemmän kuin.
malpli ol vähemmän kuin.
pli granda ol suurempi kuin.

Konjuntiot kaj, aux ja nek esiintyvät myös pareittain: kaj-kaj (sekä-että), aux-aux (joko-tai) ja nek-nek (ei-eikä). Esimerkkejä:

Mi kaj amas kaj malamas lin (Minä sekä rakastan että vihaan häntä). Ni havas kaj katon kaj hundon (Meillä on sekä kissa että koira). Aux vi faros la ekzercojn, aux vi malsukcesos en la ekzameno (Joko teet harjoitukset, tai et pääse kokeesta läpi). Mi edzinigxos aux al Tero aux al Arto (Menen naimisiin joko Teron tai Arton kanssa). Mi edzinigxos nek al Tero nek al Arto (En nai Teroa enkä Artoa). Mi nek amas nek malamas lin (En rakasta enkä vihaa häntä).[äänite]
Konjunktiot ju ja des selitetään myöhemmin.

Yhdestoista oppitunti.