x-koodattu versio. Sisällysluettelo.

Yhdestoista oppitunti

Kysymyspartikkeli ''ĉu'' ja taulukkosanat

Kysymyspartikkeli ''ĉu''

Pikkusana ĉu vastaa suomen -ko-päätettä:

Ĉu vi scias? Tiedätkö?
Ĉu iu legis la libron? Lukiko kukaan kirjaa?[äänite]

Toisin sanoen ĉu tekee väitelauseesta kyllä-ei -kysymyksen. Nämä sanat muuten ovat jes (kyllä) ja ne (ei). Niitä käytetään näin:

Ĉu vi legis la libron? Luitko kirjan?
Ĉu vi ne legis la libron? Etkö lukenut kirjaa?
Jes. Luin.
Jes, mi legis. Kyllä luin.
Jes, mi jes legis. Ihan varmasti luin.
Ne. En.
Ne, mi ne legis. En lukenut.

Ne on myös tärkeä etuliite: plena (täysi), neplena (vajaa), malplena (tyhjä); ebla (mahdollinen), neebla (mahdoton); venkebla (voitettavissa oleva), nevenkebla (voittamaton).

Sana ĉu pannaan usein lauseen loppuun:

Vi ne legis la libron, ĉu? Et tainnut lukea sitä kirjaa.
Jes! Luinpas.
Ne. En niin.
Vi legis la libron, ĉu ne? Kai luit sen kirjan.
Jes. Luin.
Ne. En lukenut.

Taulukkosanat

Kysymys- ja osoitussanat ovat tärkeä joukko pronomineja ja adverbeja. Esperantossa ne muodostavat niin johdonmukaisen kokonaisuuden, että ne voi esittää taulukkona. Sikai niitä kutsutaan useimmiten ''taulukkosanoiksi''.

Yksilö
kiu mikä (niistä)?, kuka?; joka
tiu se, tuo, hän
iu joku; mikään, kukaan, ketään
ĉiu jokainen
neniu ei mikään, ei kukaan, ei ketään
Asia
kio mikä (asia)?; mikä
tio se (asia), tuo (asia)
io jokin (asia); mikään, mitään
ĉio kaikki
nenio ei mikään, ei mitään
Ominaisuus
kia millainen?; jollainen
tia sellainen, tuollainen
ia jonkinlainen; minkäänlainen
ĉia kaikenlainen
nenia ei minkäänlainen
Omistus
kies minkä?, kenen?; jonka
ties sen, tuon
ies jonkun
ĉies jokaisen
nenies ei kenenkään
Paikka
kie missä?; missä
tie siellä, tuolla
ie jossain; missään
ĉie kaikkialla, joka puolella
nenie ei missään
Tapa
kiel miten?; kuten, kuin
tiel siten, niin, noin
iel jotenkin; mitenkään
ĉiel joka tavalla
neniel ei mitenkään
Syy
kial miksi?, minkä takia?; josta syystä, minkä takia
tial siksi, tuosta syystä, tuon takia
ial jostain syystä, jonkin takia; mistään syystä, minkään takia
ĉial joka syystä, kaiken takia
nenial ei mistään syystä, ei minkään takia
Aika
kiam milloin?, koska?; jolloin, kun
tiam silloin, tuolloin
iam joskus; milloinkaan, koskaan
ĉiam aina
neniam ei koskaan, ei milloinkaan
Määrä
kiom kuinka paljon?; joka määrä
tiom niin paljon, noin paljon
iom jonkin verran, joku määrä; yhtään, ollenkaan
ĉiom kaikki, kokonaan
neniom ei yhtään, ei ollenkaan

Tässä on koko joukko huomioita näistä ns ''taulukkosanoista'':

)

Kahdestoista oppitunti.